31 Ekim 2020
  Ana Sayfa     Kültürümüz     Yöresel Sözlük

 Yöresel Sözlük

Köyümüzde kullanılan bazı kelime-deyim ve anlamlarıYöresel Sözlük
A
 
Acışmak: Acımak
Ağırşak : Eğirceğin ucuna takılan yuvarlak parça
Adı belli: Bayağı, Epey, Daha fazla
Eğlen : Bekle
Alaf : Ağacın Bir Dalındaki Yaprakların Bütünü
Alamuk : Parçalı Bulutlu
Aluç : Battaniye
Amel : İshal
Andır :İşe yaramaz
Annak: Her yerden görülen yer
Annaklamak : Bakmak
Anuk : Nane
Anuşuk:kapının tam kapanmamış hali
Arkalıç : Yük Taşırken Sırtın Acımaması için koyulan giysi veya bez parçası
Ayam : Hava durumu
Ayama : Lakap
Aykuru :Düz yol
Azecük : Azcık
              B
Bayak : Biraz Önce
Baynımak : Yaşam Standardını Yükseltmek
Behni : Ahırda ineklerin yemlerini yediği yer
Benne : Bilmiyorum
Bıldır :Geçen sene
Bıcak : Mutfak
Bibi : Hala
Bitike : Azıcık
Bökelek : Kaynar Su
Bökelemek : 1-Kaynayıp Taşmak 2- Hayvanların sıcak havada gölgeye kaçması
Bööce : Fasülye Tanesi
Börtlek : Büyük Göz
Buymak : Çok üşümek
Bük :Dere kenarlarındaki düzlük
Büzmeldek : Dikenli Bir Meyve
                         C
Cablama : İki tarafı yontulmuş uzun ağaç parçası
Camadan : Örgülü sırt çantası
Caydak :Açık ,Meydanda
Cazı : Cadı
Celmük : Ağaç Çöpü,
Cımbış : Eğlence
Cırcıl : Fermuar
Cingit : Kesilmiş Ağacı Çekmeye Yarayan Demir Alet
Ciscibit : Çok ıslak
Civek : Ham üzüm
Cücük : Civciv
           
 Ç
Çakıldak : Çekirdek
 
Çencik : Kapının demir sürgüsü
Çentik : Çizgi
Çeşit : Boya
Çığrışmak : Hep Birlikte Bağırmak
Çıtıman : Mısır Saplarının biraraya toplanması
Çoğ : Köz
Çöğrek : Mısırın sapı kesildikten sonra toprakta kalan kısmı
Çöten : Mısır Deposu
             D
Daşanalık : Taşlık
Dayaşan :Dayanak, Mesnet
Debren : Kalas
Depebızdık : Takla
Depük : kuru
Dığıl : Ağaç sırık
Dıkılmak : Girmek
Didmek : 1- Cimciklemek, 2- Yünü parçalara ayırmak
Dilken : Çatalsı kürek
Dinelmek : Ayakta Durmak, Dikilmek
Dişeme : İnce İp
Dobuç : Kulağı Küçük Keçi
Dorç : Yük hayvanlarını durdururken söylenen kelime
Döknek :Döküntü
Dunzar : Gölge, gizli yer
Düdek : Küçük Meyve Tanesi
Düdül : Kulağı Ufak ve Oval Keçi
                        E
Ecünnü :Cin,Peri
Eğircek : Kirman
Eğsi : Odun
Ellik : Eldiven
Eşik : Giriş
Eşün : Esiran, Demir Maşa
Evlek : Yayla Mantarı
Evza-Hevza : Kibrit tanesi
                 F
Fenikmek : Kıpır  kıpır Olmak
Fıraktı : Ağaçtan Yapılmış Çit
Fide : Fidan
Foltak : Bol
Forslu : Güzel, Alımlı
Fortik : Eşeğin Küçük Yavrusu
Foruz : Horoz
Foturuk : Sümük
                      G
Gada : Erkek Kardeş
Gualdıran: Yalın ayak
Gakmuk :İtme kakma
Gambalak Büyük kaya
Ganat : Sayfa (defter, kitap sayfası)
Gapmak : Isırmak
Gara Göğnük : Morarmış
Gargun : Sel
Gasgasan : Kalabalık
Gatık : Sulu Yoğurt, Ayran
Gayde : Gayda, Ritm
Gayır : Suyun içindeki küçük kum tanecikleri
Gaylık : Yağmurluk
Gecin : Kuru Fasülyenin Dışı
Geçek : Geçit, giriş kapısı
Geh : Gel (hayvanlar için)
Gelek : Ağaç Yaprağı
Germük : Ağaç köprü, dere geçeceği
Geroğu : Dal Çekeceği
Gıdı : Sopa, Deynek
Gıhri : Kurumuş çam pürçeği
Gınnap : Çamaşır ipi
Gıran : Tepe,  Sırt
Gırkmak : Kırpmak, Makasla Kesmek
Gıy : Kıyı
Gıyo : Güvey, Damat
Gigişmek : Kaşınmak
Gocaman : Yaşlı Erkek
Goğsal : Mısır Talaşı
Gopça : Düğme
Goru : Etrafı çevrili çit
Goruk : İçi boş fındık
Goylak : Çukur
Göççek : Gözlük
Göfek : Ham, Olgunlaşmamış meyve
Göğnü : Olgunlaşmış Meyve
Göğnük : Yanmış bez yamalık
Göresi gelmek: Özlemek
Görsetmek : Göstermek
Göstek : Ahşap binaları rüzgardan korumak için çalılan ağaç payanta
Gufa : Ağaç Su Kabı
Güççük : Küçük
Güdüne : Mısır Posası
Güğertme : Ayran
Güründek : Harlamış Ateş
                       H
Haböle : Böyle
Habu : bu
Hangıra : Neresi
Haniye : Nerde
Haşıl : Fırın darısı kuymağı,
Haşu : şu
Hatıl : Taş duvarlarda duvarın sağlamlığı için duvar arasına atılan ağaç, kalas.
Hayat : Evin Giriş Kısmı
Hayıf : Öç
Heççek : Güzel
Helle : Muhallebi
Hennük : Nem
Herklemek : Tarlayı kazmak
Hıngıramak : Üşümek
Hıktık : Asi Köpek
Hışır : Parçalanmış
Hıktır : Büyük taneli un
Hizan : Uşak,Çocuk
Hol : O
Hohlamak : Koşmak
Hopçurlamak, : Zıplamak
Hozan : Açık Alan
Höl : Islak
Hölümek : Islanmak
             I
Iba : Nem
Imışmak : Isınmak
Imuk : Sıcak
Irımdırım : Pürünar, Darmadağın
Işkı : Filizlenmiş Fidan
             İ
İnek şahmanı : Gök kuşağı
İskemi : İskemle
             K
Kenef : Tuvalet
Kersan : Hamur Teknesinin Ufağı
Kertik : Çentik
Kesek : Küçük Çalı, Kürdan
Kesmük :Artık, Sigara izmariti
Keyvanı : Yaşlı Kadın
Kırata : Kariyer
Kıtınnak kızarmış ekmek
Kiran : Kilit
Kopmak : Koşmak
Kortlatmak : Kırtlatmak
Koru : Yukarı
Kömzelik : Ahırda bulunan küçük pencere
Köynek : Mintan, Gömlek
Küpeste : Çencik Takılan Demir Kıvrım
Kürün : Hayvanların su içtiği ağaçtan yapılmış büyük çanak
Küsküllemek : Karıştırmak
Kütmek : Küçük Tabure, iskemle
           M
Mada : İştah
Mauzu : Serendi
Me : Al
Mıh : Çivi
Mıkır : Cimri
Mırık : Küçük ham armut ahlat
Mıskıç : Cimri
Mile : Misket
Minnet : Hortlak
Musmar : Büyük çivi
           N
Nebri : Gavur İstenmeyen Adam
Nezük : Taze
Niye Öylemiymiş : Hayır
                 O
Obuz : Dere yatağı
Oğluk : Sakin, Sessiz Kalabalık Olmayan
           Ö
Ödütleme : İnekten Süt Almak İçin Yavrusuna Memesini Emdirip Geri Çekme,
Öğörsek : Kızışmış Hayvan
Ökünmek : Taklit etmek
Örklemek : Hayvanı bağlamak
Örklü : Bağlı
Örme : Kazak
               P
Padar : Yarılmış Odun,
Partlangoç : Bir nevi şırınga
Partuç : El Bezi
Peşko : Soba
Pılla böcük : Ateş Böceği
Pırtı : Çamaşır
Pıtlak : Patlamış mısır
Poğol : Sütlü mısır
Pur : Büyük Kaya
           S
Salduç : Sağdıç
Sasuk : Tadı bozuk
Sitil : Su Kovası
Soğlanmak : Ağıt Yakarak Ağlamak
Sorani : Budala, Ahmak
Soyka : Ters, Aksi
Söğkenmek : Yaslanmak
Sökütmek : Çıkarmak
Sürmek : Kapı ve pencerelerin arkasında takılan sürgü
           
        Ş
Şavak : Şafak
Şelek : Küçük Sepet
         T
Telesimek : Çok susamak
Tepür : Ağaçtan Yapılmış Sini
Tığnak : Yığın, Öbek
Tılkı : Guatr
Traşlama : Ağaç Dikim Yeri
           Ü
Üğüş : Ekmek Kırıntısı
Ülkel : Gökteki sıralı yedi yıldız
Üşkü : Hızar tozu talaş
          Y
Yalanu : Harlamış Ateş Isısı
Yamalık : Bez Parçası
Yapuk : taramakta zorlanılan saç
Yarmaça : Yarılmış İncelmiş Odun
Yasi : Çamaşır
Yay : Issız Yaz
Yaykınmak : Taharet, Alt Temizliği
Yumak : Yıkamak, Temizlemek
Yummak : Kapatmak
Yüklü : Hamile
Yümsemek : Yükselmek
Yüzü ışımak : Neşeli Olmak, Yüzü Gülmek
                Z
Zaat : akşam
Zembelek : Kapı Kolu
Zibil : Çayın içildikten sonra bardakta kalan bölümü
Zollu : Güzel
Zopçin : Lastik gibi uzayan
Zorti : Ebeleme
Zual : Kızılcık
Zumbuk : Tokat
   İçerik Galerisi

 Yöresel   Sözlük 

 Okunma Sayısı : 11555      Tarih :26.08.2015


Ad-Soyad
E-Posta
Yorum
 
Güvenlik Kodu