28 Eylül 2020
  Ana Sayfa     Kültürümüz     Bunları Biliyor musunuz?

 Bunları Biliyor musunuz?

Mısırların kuruması ve böcek fare gibi haşerelerden korunması için direk üzerinde yapılmış olan kültürel yapının adı nedir?BENİM KÜLTÜRÜM
 
Gunyuzum.com geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak, sizlere geçmiş dönemde ve halen kullandığımız bir takım bilgileri unutturmamak amacı ile geçmiş zamanın derinliklerinden çekip çıkarttığımız bilgileri güncelleştiriyor, onları sizlerle paylaşıyoruz.
 
Tek tek her insanın ve her toplumun farklı kültürleri var. Sonuçta kültür nedir ki;
Gelenekler, kurallar, alışkanlıklar, kanunlar, inançlar, korkular, idealler, doğrular, yanlışlar, iyiler, kötüler, sevinçler, acılar, pişmanlıklar, madde düzeyinde üretilen her şey, sanat, yaşanılanlar, umutlar ve daha birçok şey. Yani bir insanın ya da toplumun şimdiki hâline gelmesine sebep olan her şey, buna da zaten geçmiş diyoruz. Demek ki kültür ve geçmiş aynı şey. "Benim kültürüm" diyerek sahiplendiğiniz şey bizim geçmişimizdir.
 
Bunları Biliyor musunuz?
 
1) Köyümüz hangi ilçeye bağadır?
a) Doğankent
b) Kürtün
c) Uluköy
d)Tirebolu
 
2) Köyümüzün doğuda sınır komşusu hangi köydür?
a) Akköy  
b) Üçtaş
c) Çatalağaç
d) Çatalkaya
 
3) Sazlıbük mevkiinden anayoldan ayrılıp Hıdırgıranına gidecek olan bir araç kaç tane dönemeç (viraj) dönmesi gerekir?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
 
4) Aşağıdakilerden hangisi batıda sınır köyümüzdür?
a) Çatalağaç
b) Çatalkaya
c) Akköy
d) Elceğiz

5) Köyümüze ‘’günyüzü’’ ismini kim vermiştir?
a) Osman İleri
b) Sait Gündoğdu
c) Oltan Sungurlu
d) Kasım Kara
 
6) Üçtaş Köyü Günyüzü köyünden hangi muhtar döneminde ayrılmıştır?
a) Sait Gündoğdu
b) Sedat Temel
c) Bayram Temel
d) Kasım Kara

7) Köyümüze ilk kazmayı kim getirmiştir?
a) Molla Ahmet
b) Dölezo İsmail
c) Göncük
d) Köstü Bilal

8) Toplam yirmi dört taşla oynan onikişer den pay edilip üçtaşı paralel geldiğinde karşı tarafın bir taşını eksilten iki kişi ile oynanan oyuna ne ad verilir?
a) Üç elleme
b) Dokurcun
c) Kızmabirader
d) Şahmat

9) Köyümüzün kaç tane kooperatifi vardır?
a) 2
b) 3
c) 1
d) 4

10) Kasım Kara muhtarlığı hangi muhtardan devralmıştır?
a) Sedat Temel
b) Bayram Temel
c) Salih Uzun
d) Mustafa Babayiğit

11) ‘’cellenmek” kelimesinin köyümüz dilinde anlamı nedir?
a) Hoşlanmak
b) Faydalanmak
c) Sinirlenmek
d) Tutturmak
 
12) Mısırların kuruması ve böcek fare gibi haşerelerden korunması için direk üzerinde yapılmış olan kültürel yapının adı nedir?
a) Ardiye
b) Merek
c) Mozu
d) Sayvan

13) Mozularda bulunan direkle yapı arasındaki ağaçtan yapılmış yuvarlak koruyucunun adı nedir?
a) Gabalak
b) Sofa
c) Yan çubuğu
d) Direk başlığı

14) Mozularda mısırların kurması için fare ve böcekler girmesinde yapılan mozu bölümün adı nedir?
a) Sofa
b) Ambar
c) Çit
d) Ardiye

15) Köyümüzde en uzun dönem muhtarlık yapan muhtar kimdir?
a) Hışar Eyüp
b) Uzun Salif
c) Molla Ahmet
d) Çakır Hasan

16) Doruk ağacının dallarının ucundan kırılıp kurduktan sonra evin bahçesinin temizlenmesinde (süpürülmesinde) kullanılan ağaç dallarına ne denir?
a) Yer süpüren
b) Dal süpürgesi
c) Dinak süpürgesi
d) Doruk pürü
 
17) Aşağıdakilerden hangisi bir yük hayvanı olan katırlara takılan ve katır çanı olarak da bilinen çandır?
a) Katır goru
b) Tıkırik
c) Dongul çan
d) Katır gumulu

18) Aşağıdakilerden hangisi tarlayı ekmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Çörek sökmek
b) İki otu kazmak
c) Kıy kıylamak
d) İkilemek

19) Aşağıdakilerden hangisi ilk adliye çalışanımızdır?
a) Salih Civelek
b) Aydın İleri
c) Mehmet Ünlü
d) Numan Çak

20) Aşağıdakilerden hangisi çivi kullanılmadan yapılan bir yapı örneğidir?
a) Fıraktı
b) Bören mozu
c) Merek
d) Hayat

21) Aşağıdakilerden hangisi Akköy Mahallesinden Günyüzü Köyüne gelin olmuştur?
a) Yeter Kozlu (garali gızı)
b) Hatice Tuncer
c) Hatun Kara
d) Hanife Uzun

22) Aşağıdakilerden hangisi yukarı mahalleden aşağı mahalleye gelin olmuştur?
a) Senem Çakar
b) Sanım Temel
c) Sultan Çak
d) Aslı Ten

23) aşağıdakilerden hangisi aşağı mahalleden yukarı mahalleye gelin olmuştur?
a) Feride Uzun
b) Şaziye Kara
c) Hatun Civelek
d) Fadime Kozlu

24) Aşağıdakilerden hangisi yamalık kelimesinin eş anlamlısıdır?
a) Partuç
b) Tutak
c) Paspas
d) Örtü

25) Saklambaç oyununda ebeyi seçmek için tutulan taşa ne denir?
a) Oyun Taşı
b) Ebe seçme taşı
c) Billik taşı
d) Sürütme taşı

26) Aşağıdakilerden hangisi yuvarlak bir taşı hafif tümsek bir yere bırakıp belirli bir çizgiden bir taşla atılıp taşı düşürme oyununa ne denir?
a) Taş düşütü
b) Kale düştü
c) Godile
d) Kral tacı

27) Aşağıdakilerden hangisi beş tane taşla oynanan bir oyundur?
a) Beş taş
b) Mile
c) Çatmalar
d) Sürütmeci

28) Aşağıdakilerden hangisi çökelekle aynıdır?
a) Oğuz
b) Süzme
c) Kuymak
d) Keş

29) Aşağıdakilerden hangisi seksek oyunun karşılığıdır?
a) Sürütmeci
b) Hop tek
c) Cinçon
d) Emen
 
30) Aşağıdakilerden hangisi en ekşi armut türdür?
a) Çökelek Armudu
b) Makas Armudu
c) Mığrık
d) Göğnü Armut
 
31) Aşağıdakilerden hangisi ağacın içi oyulup suyun tutulması ve hayvanların su içmesi yapılmış bir araçtır?
a) Oluk
b) Suluk
c) Yamak
d) Kürün

32) Aşağıdakilerden hangisi güllük, ot ve sapların bir ağaca sarılarak yığıldığı yığının adıdır?
a) Sayvan
b) Otluk
c) Yük
d) Sarmaca

33) Aşağıdakilerden hangisi tarlaların sürülmesinde kullanılan saban araçlarından biri değildir?
a) Maluk
b) Boyunduruk
c) Seren
d) Got
 
34) Aşağıdakilerden hangisi fındık türü değildir?
a) Goruk fındık
b) Yağlı fındık
c) Sivri fındık
d) Palaz fındık
 
35) Köyümüz sınırları içinde bulunan en yüksek yer neresidir?
a) Kurban tepesi
b) Çağmanlı tepe
c) Kurt kuyusu
d) Sivri tepesi

36)aşağıdakilerden hangisi çatalağaç köyü ile sınırımızı ayıran yerdir?
a) Gozinni
b) Kürt tarlası
c) Köfü deresi
d) Hıdır gıranı

37) Fındık fidanın adı nedir?
a) Kökleme
b) Fındıcık
c) Fide
d) Ortmak
 
38) Eskiden çobanların içine azıklarını koyduğu çöpür ipinden yapılmış çantanın adı nedir?
a) Heybe
b) Yolluk
c) Camadan
d) Şal

39) Karda yürüdüğünde batırmayan yuvarlak biçimde ağaçtan yapılıp ayağa bağlanan ayaklığın adı nedir?
a) Kar patiği
b) Hedik
c) Kar batırmaz
d) Yolluk
 
40) Çekilecek ağacın çekmek için ağacın bir ucunu baltayla yada girebi ile delinip çubuk geçirilip çekilmesine ne denir?
a) Ray
b) Törös ağacı
c) Kama
d) Yuvalama

41) Çatı ağacının bağlandığı çatı malzemesinde kullanılan en büyük ağacın adı nedir?
a) Yan çubuğu
b) Kiriş
c) Omuz ağacı
d) Dokurcun

42) Yuvarlak bir demir halkaya tutturulan ve üç tane ayak üzerinde kurulu eski köy kültürünün vazgeçilmez aracı nedir?
a) Sacayak
b) Cingit
c) Kelek
d) Demir örsü

43) Aşağıdakilerden hangisi celepcidir?
a) Ali kozlu
b) Şaban kozlu
c) Salih kara
d) Tufan Uzun

44) Köyümüzde ilk arabayı kim almıştır?
a) Halil İbrahim Çak
b) Osman Temel
c) Sedat Temel
d) Şaban Ten
 
45) Köyümüzde ilk televizyonu kim almıştır?
a) Salih Topar
b) Lütfü Ünlü
c) Şaban Kozlu
d) Şeker Çakar

46) Maşat alanı yaylasındaki çeşmeyi kim yaptırmıştır?
a) Hacı Mustafa Kozlu
b) Hacı İsmail Civelek
c) Fikri Kozlu
d) Bilal Kozlu
 
47) Aşağıdakilerden hangisi eskiden kapıları açmak için kullanılan aracın adıdır?
a) Zembelek
b) Kulp
c) Çencik
d) Tirçe
 
48) Aşağıdakilerden hangisi yapraklarından hayvanlara yiyecek için, dallarından turşu yapılıp yenilebilen ve mor renkli çiçeği olan bir bitkidir?
a) Gabalak
b) Sırgan
c) Gıldıran otu
d) Galdirik

49) Aşağıdakilerden hangisi eylül ayında (güz yaylası denilen zamanda) açan var git çiçeği olarakda bilinen açık mor renkteki çiçeğin adı nedir?
a) Engül
b) Okunduz
c) Duduye
d) Ayeser
 
50) Aşağıdakilerden hangisi mantar olan ve şekli itibariyle mantara benzemeyen bir kökten olup ve yukarıya doğru kökleri biçiminde olan mantara ne denir?
a) Kuzu göbeği
b) Maşat suyu tırmıdı
c) Gürgen tırmıdı
d) Ebe

51) Aağıdakilerden hangisi beşikte bulunmaz?
a) Horoz
b) Yörek
c) Tuğ
d) Nazar boncuğu
 
Hazırlayan: Günyüzüm   İçerik Galerisi

 Bunları   Biliyor   musunuz? 

 Okunma Sayısı : 8543      Tarih :26.08.2015


? - 19.12.2015 -

Soruların cevapları da olsa iyi olurdu, bilmediklerimiz var :)


Ad-Soyad
E-Posta
Yorum
 
Güvenlik Kodu