28 Eylül 2020
  Ana Sayfa     Hakkımızda     Günyüzüm Haber Yayın İlkemiz

 Günyüzüm Haber Yayın İlkemiz

Günyüzüm Haberin temel görevi, gerçekleri sansürlemeden, çarpıtmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda ve edinilebilen tam bilgiyi kamuoyuna aktarmaktır.Günyüzüm Haber Yayın İlkeleri
 • Günyüzüm Haberin temel görevi, gerçekleri sansürlemeden, çarpıtmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda ve edinilebilen tam bilgiyi kamuoyuna aktarmaktır.
 • Günyüzüm Haber demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapılamaz.
 • Yayınlarında hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.
 • Irka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayım yapılamaz.
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.
 • Günyüzüm Haber, masumiyet karinesine saygılı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edilecek yayın yapılamaz. Yargı süreci devam eden davalarda, iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde yayın yapılır.
 • Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmaz, bu çocuklarla, ebeveynlerinin veya hukuken çocuktan sorumlu olan diğer kişilerin izni olmadıkça röportaj yapılamaz.
 • Zanlıların, sanıkların ve mahkûmların yakınları, işlenen fiille açıkça ilgili bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir edilemez.
 • Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.
 • Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuk istismarına ilişkin suçlarda, mağdurun açık ismi ve fotoğrafları yayınlanmaz; kimliğini ortaya çıkaracak yayınlardan kaçınılır.
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.
 • Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır. Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne yer verilir. İlgilinin yanıt vermemesi veya kendisine ulaşılamamış olma hali aynı haberde belirtilir. Yayımlanan alıntılarda kişinin anlaşılmaz ya da gülünç duruma düşmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapılmaz. Yayımlanan alıntılarda kaynak ve tarih açık olarak belirtilir.
 • Bütün kamuoyu araştırmaları, araştırmayı yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır.
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır.
 • Günyüzüm Haber, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanamaz.
 • Günyüzüm Haber, gizlilik sözü verdiği haber kaynağını açıklamaz. Kaynağın kamuoyunu açıkça yanılttığı durumlarda gizlilik ortadan kalkar.
 • Günyüzüm Haber, bir haberin yayımlanması veya yayımlanmaması karşılığında maddi veya manevi çıkar peşinde koşmaz.
 • Günyüzüm Haber, hatasını düzeltme amacına yönelik, düzenli olarak devreye giren mekanizmalar oluşturur. Evrensel yayın ilkelerine uymaya özen gösterir.
 
Günyüzüm Haber
www.gunyuzum.com 
Törnüğün Birleştirici gücü
 
 
 
 Günyüzüm   Haber   Yayın   İlkemiz 

 Okunma Sayısı : 9387      Tarih :25.08.2015


Ad-Soyad
E-Posta
Yorum
 
Güvenlik Kodu