28 Eylül 2020
  Ana Sayfa     Cabir Soylu     Kart Aidatları ve İş Kanunu

 Kart Aidatları ve İş Kanunu


Değerli Okurlar, 

Bu köşede size hukuki soruHusunlarınızı çözmede yardımcı olacak bilgiler aktarmaya çalışacağım.

Sitemizin değerli yöneticileri toplumda en yaygın görülen, güncel problemleri aydınlatıp haklarınızı elde etmenize vesile olmam için ricada bulundular. Aynı şekilde bir iki site yöneticisinin de benzer talepleri oldu. Bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım Mevla beni muvaffak kılar, sizleri de hakkını arayıp elde etme hazzını yaşayanlardan eyler… 

Soru    : Kredi kartı aidatları kanuni midir? Bankalardan talep etsek ödediğimiz paraları geri alabilir miyiz? 

Cevap :  Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu uygulamanın kanuni geçerliliği vardır. 5464 sayılı Baka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu m.24’te bu husus belirtilmiştir.  Buna göre bu ücretlerin alınması için kredi kartı sözleşmesinde mutlaka hüküm bulunmalıdır. Ayrıca yasada açıkça yazmasa bile sözleşme serbestisi kapsamında bu ücretler talep edilebilir.

Ancak sözleşmede bu hükmün bulunması tek başına yeterli değildir. Zira banka müşterisi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ’’tüketici’’ olduğundan, bankanın yaptığı sözleşme bu kanuna da uygun olmak zorundadır. Bugün hepimiz biliyoruz ki gerek banka sözleşmeleri olsun gerekse diğer abonelik gerektiren sözleşmeler olsun sayfalarca yazıdan oluştuğundan müşterilerce tamamen okunamamakta veya okunsa bile anlaşılamamaktadır. İşte bu şekilde sözleşmede yazılı olup da müşteri/tüketici tarafından gerçekte değerlendirilemeyen maddelere ’’haksız şart’’ denilmektedir. Bu şekilde haksız şart niteliğinde olan hükümlere karşı Tüketici Mahkemeleri (veya Hakem Heyetleri) nezdinde dava açılarak bu hükümler iptal ettirilebilir.

Bu nedenle kredi kartı aidatı veya hesap işletim ücreti ödeyen vatandaşların öncelikle bankaya iadeli taahhütlü mektupla bir ihtarname çekip parasını geri istemesi ve bankaya kısa bir süre vermesi; ardından da bir dilekçe ile Kaymakamlık Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti’ne başvurması gerekli ve yeterli olacaktır. Hakem Heyeti yargılamayı üç ay içinde bitirir ve şikayetçi vatandaştan harç da alınmaz. Çıkan karara tüketici mahkemelerinde itiraz edilebilinir. Burada verilen karar kesindir.  

Soru    : Çalıştığım şirket beni kıdem-ihbar tazminatlarımı ödeyerek işten çıkardı. Ne yapmalıyım? 

Cevap :  İşyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin 6 aylık kıdemi var ve işyerinde 30’dan fazla işçi çalışıyor ise işveren geçerli bir neden olmaksızın işçisini işten çıkardığında tazminatları ödemiş olsa bile işçinin ’’ İŞE İADE DAVASI’’ açma hakkı vardır. Bu dava iş akdinin feshinden itibaren 1 AY içinde açılmak zorundadır.

Eğer işçi yukarıdaki şartları taşımaz iken işten atılmışsa (sözgelimi 10 personelli bir işyerinde çalışıyorsa) işe iade davası açamasa bile bildirim süresinin üç katını 4857 sayılı İş Kanunu m.17 gereği talep eder.  

 Av.Cabir SOYLUAd-Soyad
E-Posta
Yorum
 
Güvenlik Kodu