28 Eylül 2020
  Ana Sayfa     Sami Kaval     Unutulan Farz Öşür

 Unutulan Farz Öşür


GÜNÜMÜZDE UNUTULAN FARZ ÖŞÜR
ÖŞÜR: Farz bir ibadettir. Toprak ürünlerinin ZEKATıdır ve unutulamaya yüz tutmuştur. Müslümanlar genel itibari ile bu konuda duyarsızdır.
 
Kuran’ı Kerim de “Ey! İman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarınızın en iyilerinden imfak edin”(Bakara Suresi 267).
 
Alimler yerden çıkartılan şeylerden muradın toprak mahsulleri olduğunda hem fikirdirler. Bunların da zekatının verilmesi gerekir. En’am Suresi  171 de konu biraz daha açılır ve “Hasat günü ürünün hakkını (zekat) verin  buyurulur.
 
Öşürün ölçüsüne gelince; Bunu peygamber efendimiz(s.a.v) hadisinden öğreniyoruz. “Yağmur ve nehir suları ile sulanan toprak ürünlerinden 10da bir (öşür), el emeği ile sulananlardan ise 20de bir (öşür) vardır. Toprak ürünlerinde Öşür ün verilmesinin ölçüsü budur.
 
KONUNUN FIKHİ YÖNÜ
 
1-      Günümüzdeki sıkıntıların ve bereketsizliğin sebeplerinden biri de zekat konusundaki hassasiyetsizliktir.
2-      Mükellefin Müslüman olması şarttır. Gayr-i Müslimlerin mahsullerinden öşür alınmaz.
3-      Öşür topraktan çıkan mahsullerin zekatıdır. Ürün yoksa zekat ta yoktur.
4-      Toprakta kendiliğinden bitmiş (Meşe, çam, kavak, ot v.b.) şeylerden zekat gerekmez. Ancak bunlar pazara sunulursa o taktirde ticari malı statüsünden 40da bir zekat takdir olunur.
5-      İmam-ı Azam Ebu Hanefi ye göre tarım ürünlerinin zekatında nisap aranmaz. Ebu Yusuf İmam Muhammed e ve çoğunluğa göre tarım ürünlerinde öşür alınabilmesi için Nisap miktarı vardır. Her ürünün çeşidi için 653 Kg miktara ulaşmayan ürünlerin öşürü yoktur.
6-      Toprak ürünlerinin öşüre tabi olması için 1 yıl geçmesi gerekmez. Harmandan sonra, meyveler toplandıktan sonra Öşür verilir.
7-      Tohum işçilik ve diğer masraflar öşürden düşülmez. Zaten 20de bir düşülmektedir.
8-      İmam Ebu Yusuf Muhammed e ve diğer Mezheplere göre toprağı kiralayan öşürünü verir.
9-      Ziraat mahsullerinin bulunduğu topraktan beslenen arıların ballarından 10da bir öşür gerekir. Otlak ve ormandan beslenen arıların ballarından öşür gerekmez.
 
Günümüzdeki sıkıntıların ve bereketsizliğin sebeplerinden biri de zekat konusundaki hassasiyetsizlik olduğu görülmektedir.
 
Sami Kaval
İmam Hatip/Vaaz İmamıAd-Soyad
E-Posta
Yorum
 
Güvenlik Kodu